Ormsjöortens FVO

Kartblad
Karta (A4, pdf)


Långseleån

Långseleån är områdets största strömmande vatten. Ån är känd för sina otaliga harrar och fina öringar. Hela åns sträckning inom Ormsjöortens FVO är lättillgänglig med bilväg både på södra och norra sidan. Bro över ån finns vid övergången mellan Långseleån och Ormsjön i den sydöstra delen samt strax utanför fiskevårdsområdet i Högland i den nordvästra delen.

I åns nordvästra del finns Kittelforsen. Forsen erbjuder ett gott harrfiske och är lätttillgänglig från åns södra sida där det även finns ett vindskydd. I något av selen kring Kittelforsen kan även stora gäddor samt abborrar fås på kroken.

Foto öring tagen i Laxselet
Öring tagen i Laxselet

Nedan Kittelforsen följer åns längsta och största sel, Bredsele. Här kan man fiska både sommar- och vintertid då stora gäddor kan hugga om man har tur.Längst ned i Bredselet övergår ån i en fors förbi Hällan som är en ytterst naturskön fiskeplats. Hällan är åtkomlig till fots från bägge sidor ån efter en kort promenad på ett par hundra meter.

Efter Hällan fortsätter ån via Smallötet och Stormockforsen ner till Forskroken. Nedströms forskroken följer en lång fin fors med många fina gropar och stenar där det finns gott om harr och öring. Området är lättast att nå via en grusväg från norra sidan.

Nästa sel nedströms är Laxselet. Här lurar det många harrar och stora öringar. På den fina nacken nedströms selet brukar man ofta se fisk som hoppar efter insekter. Selet ligger ett stenkast från grusvägen på den södra sidan ån.

Efter Laxselet följer en fin fors som efter en någon halvkilometer mynnar ut i nästa sel, Per Tammas Selet. Per Tammas Selet är ett grundare sel som är lite mer svårtillgängligt då det finns gott om stenar i ån. Det finns dock även här gott om både harr och öring. En smal grusväg från södra sidan ån leder ner till selet som ligger ett par hundra meter från vägen.

Ett hundratal meter nedströms Per Tammas Selet ligger Brötholmen mitt i ån. Uppströms Brötholmen finns ett vindskydd på södra sidan. Från norra sidan kan man med lätthet nå den fina forsen nedströms Brötholmen via Nybodarna där en grusväg går ner till Fiskedammen / Grustaget.

Ytterligare ca en kilometer nedströms från Brötholmen finns en fin fors förbi "Gottfrids boern". Vidare ner mot Ormsjön flyter ån förbi Boselet där det kan finnas riktig storöring men även gädda och id för den intresserade. Vid Boselet finns ett vindskydd synligt från vägen på norra sidan ån där man alltid kan se en eller annan fiskare. Även i Ormsjöns översta del kring bron går det att ta riktigt stor öring.

Ungefär två kilometer uppströms ån längs vägen på södra sidan hittas även Selestjärn / Fiskecampen där det finns en större rastplats med övernattningsstuga och eldplats.

Foto Kittelforsen
Nacken nedan Kittelforsen
Foto bron över långseleån
Bron där Långseleån möter Ormsjön