Ormsjöortens FVO

Kartblad
Karta (A4, pdf)


Fiske i Ormsjö

Inför kommande år vill vi fortsätta vårt arbete med att förbättra informationen om vårt Fiskevårdsområde. Vi vill göra vårt område mera attraktivt för såväl ortsborna som för våra tillresande fiskegäster. Att ständigt förbättra våra fasta anläggningar, vindskydd, kojor m.m., är ett led i detta. Genom en kontinuerlig inplantering av fisk i våra tjärnar kan vi hålla en jämn och hög standard på våra fiskevatten. Att vi kan erbjuda ett bra fiske tror vi gynnar den befintliga affären i Ormsjö samt övrig besöksnäring inom vår kommun.
Styrelsen

Foto Stutvattenfallet
Långseleån

Ormsjöortens fiskevårdsområde [OOFVO] ligger i Dorotea kommun i södra Lappland inom Långseleåns och Rörströmsälvens avrinningsområde. Området börjar cirka 24 km nordväst om tätorten Dorotea och fortsätter två-tre mil åt nordväst längs Vägen Sju Älvar mot Borgafjäll. Inom området ligger byarna Västra Ormsjö, Östra Ormsjö, Barnäs samt Lövstrand.

Sommarfisket inom området bjuder på stora variationer med allt från storöringvattnet Ormsjö till små rödingtjärnar som Skarpabborrtjärn och Långtjärn. Föredrar man strömmande vatten finns en högklassig å i form av Långseleån där både stor harr och öring är vanligt. Till sist finns ett flertal bäckar med gott om bäcköring. På vinterhalvåret går det utmärkt att pimpla röding i någon av de många tjärnarna eller harr i Långseleån.

På denna hemsida kan du hitta karta över området, information om olika fiskeplatser, uppgifter om var man kan köpa fiskekort samt beskrivning på hur man tar sig till området.

Foto Röding Foto Hällan
Senaste nytt

2021-03-10
Ormsjöortens FVOF kallar till fiskestämma fredagen den 26/3 2021, kl 18.00 på ICA Ormsjödalen.

Motioner till fiskestämman skall vara ordförande Reinhold Henriksson, Västra Ormsjö 100, 91791 Dorotea, skriftligen tillhanda senast den 24/3 2021.

Tänk på att i dessa corona-tider visa respekt för övriga deltagare på årsstämman, vi sprider ut oss i lokalen så att vi inte sitter alltför nära varandra!

Välkomna!


2020-03-30
Ormsjöortens FVOF kallar till fiskestämma fredagen den 3/4 2020, kl 18.30 på ICA Ormsjödalen.

Motioner till fiskestämman skall vara ordförande Reinhold Henriksson, Västra Ormsjö 100, 91791 Dorotea, skriftligen tillhanda senast den 2/4 2020.

Tänk på att i dessa corona-tider visa respekt för övriga deltagare på årsstämman, vi sprider ut oss i lokalen så att vi inte sitter alltför nära varandra!

Vi ser gärna att även icke fiskerättsägare kommer på mötet.

Välkomna!


För äldre nyheter, se nyhetsarkivet.