Ormsjöortens FVO

Kartblad
Karta (A4, pdf)


Fisketrappa

Foto Fisktrappa, bygge

Foto Fisktrappa klar

I Ormsjöns utlopp mot Bellvikssjön och Rörströmssjön byggdes under 2006 en fiskvandringsväg förbi Ormsjödammen. Med den nya vandringsvägen förbättras möjligheterna till mer lekfisk och således ett bättre fiske i Långseleån.

Bilderna visar pågående byggnation (april 2006), samt det färdiga resultatet (augusti 2006).

För mer information och bilder se nyheterna från 6/7, 23/5, 20/4 samt 20/3 på Sportfiske i Södra Lapplands hemsida.

Fiskräkning

Under tiden juni-oktober 2015 gjordes en fiskräkning i trappan vid ormsjödammen. 25 stycken öringar registrerades varav 15 var över 60 cm långa. Ny mätning kommer ske under samma period 2016.