Ormsjöortens FVO

Kartblad
Karta (A4, pdf)


Tjärnar

Karta, tjärnar i området

Området innehåller flera högklassiga tjärnar med både röding och öring som går bra att fånga både på sommar- och vinterfiske. Fisk sätts in med jämna mellanrum i några av tjärnarna. Respektera eventuella förbudsskyltar!

Skarpabborrtjärn är en fin röding och öringtjärn som ligger strax nordväst om bäckarna. Tjärnen nås lättast från Hålbergvägen som går norrut från stora vägen några hundra meter nordväst om bron över Långseleån. Några hundra meter upp längs vägen finns en parkering samt skyltar och stig till Skarpabborrtjärn som ligger på ungefär 500 meters gångavstånd från parkeringen. Vid tjärnen finns två vindskydd. Fisk av olika storlekar sätts in i tjärnen med jämna mellanrum.

Långtjärn ligger ca 2 km upp längs Stutvattenvägen på bekvämt gångavstånd på ca 200 m från grusvägen. Vid tjärnen finns ett vindskydd och bra gångstig runt hela tjärnen. Fisk sätts in med jämna mellanrum även här och chanserna att fånga både öring och röding är stora.

Selestjärn / Fiskecampen ligger 2 km norrut från bron över Långseleån längs grusvägen på södra sidan (Mockenvägen). Vid tjärnen som ligger precis på vägkanten ligger en övernattningsstuga med mycket goda fika- och eldmöjligheter. Även i denna lättåtkomliga tjärn sätts fisk in med jämna mellanrum.

Foto pimplare på bob
Pimpling på Långtjärn

Barnästjärn ligger vid fiskevårdsområdets sydöstra gräns. Skylt och stig finns vid Vägen Sju Älvar till tjärnen som ligger på ett par hundra meters gångavstånd från vägen. Vid tjärnens nordöstra sida finns ett vindskydd och eldplats.

Laxtjärn är en liten tjärn som ligger längs vägen på södra sidan Långseleån.

Ottiliastjärn ligger på lite längre gångavstånd från Granlidvägen eller Högremvägen.