Ormsjöortens FVO

Kartblad
Karta (A4, pdf)


Fiskekort och fiskebestämmelser

Fiskekort finns till försäljning på följande platser (se nummer på karta nedan).

1My Way, Dorotea0942-10430
2Sportaffären, Dorotea0942-10073
3Ormsjödalens ICA, V. Ormsjö0942-20101
4Fyra Händer, Östra Ormsjö070-674 61 53
7Harrens Hemslöjd (Skogs-
varuhuset), Högland
070-2652856
Det finns nu även möjlighet att köpa fiskekort via iFiske. Se mer info på deras sida.

iFiske

Öring fångad i Långseleån

Priser fiskekort

Dygnskort 75 kr
Gäller för fiske med handredskap inom hela fiskevårdsområdet
Årskort 350 kr
Gäller för fiske med handredskap inom hela fiskevårdsområdet. Årskort gäller 12 månader, datum till datum.
Fiskerättsbevis 50 kr
Fiskerättsbevis kan endast köpas av fiskerättsägare samt ortsbor mantalsskrivna inom fiskevårdsområdets verksamhetsområde. Beviset gäller för innehavaren och dennes familj, mantalskriven på samma adress. Fiskerättsbevis gäller för kalenderår.

Båtuthyrning

Båt finns att hyra 50:- / dygn. Den finns vid badstranden i Östra Ormsjö och bokas och betalas på Ormsjödalens ICA.


Karta kortförsäljare

Fiskebestämmelser 2017

Gällande fiskeregler inom Ormsjöortens FVO.

Samtliga vatten inom fiskebårdsområdet upplåtes för kortfiske.

Ormsjöortens fiskevårdsområdesförening administrerar fiskevårdsområdet och tillhandahåller fiskekort.

Fiskerättsägare samt mantalskrivna ortsbor, äger rätt att fiska om de löser "Fiskerättsbevis" för 50 kronor, som är utfärdat av Ormsjöortens fiskevårdsområdesförening. Detta bevis gäller för innehavaren och dess hushåll.

Övriga löser "Dyngskort" för 50 kronor eller "Årskort" för 250 kronor.

Dygnskort och Årskort gäller endast fiske med handredskap.

Utsättning av fisk kommer att ske i våra vatten.

Förbud att fiska med nät i samtliga tjärnar.

Förbud mot att håva sik.

Fiskeförbud under viss tid kommer att gälla efter utplantering av fisk. Detta kommer att meddelas via annons i Dorotea-Aktuellt och på Hemsidan

Fångspremie om 50 kronor för fångad mink utbetalas till fiskerättsägare.

Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

Skyltning och informationstavlor kommer att förbättras.

Miljön vid våra kojor och vindskydd kommer att ses över och förbättras

Bevaka händelseutvecklngen avseende fisktrappan i Ormsjödammen.

Öringsfiske förbjudet i Långseleån från och med 15/8 till och med 15/11. Harrfiske tillåtet. Fångad oskadad öring släpps tillbaka

Harrfiske är förbjudet från bron över Långseleån uppströms hela ån under tiden 1/5 till 31/5.

Fiske med nät förbjuds från och med Långöns södra spets och uppströms under perioden 15/8 till 15/11 med undantag för sikfiske i Boselet under perioden 15/10 till 31/10.

Totalt förbud mot maskmete i Långseleån.

Det är endast tillåtet att behålla och avliva totalt 3 st laxartade fiskar (öring, röding eller harr) per person och dygn.

I Långseleån skall all öring och harr över 40 cm släppas tillbaka. Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

Fritt fiske i Ormsjön för barn tom. 15 år.

Allt nätfiske förbjuds i Ormsjön under tiden 1/2 till den 1/6.

Totalt fiskeförbud på nedanstående sträcka i Långseleån under perioden 31/5 2019 till 31/5 2021.

Karta fiskeförbud Långseleån

Respektera när fiskeförbudsskyltar är uppsatta vid tjärnarna. När fiskeförbud skall gälla annonseras i Dorotea-Aktuellt. Information finns även hos återförsäljare av fiskekort.