Ormsjöortens FVO

Kartblad
Karta (A4, pdf)


Nyheter


2021-03-10
Ormsjöortens FVOF kallar till fiskestämma fredagen den 26/3 2021, kl 18.00 på ICA Ormsjödalen.

Motioner till fiskestämman skall vara ordförande Reinhold Henriksson, Västra Ormsjö 100, 91791 Dorotea, skriftligen tillhanda senast den 24/3 2021.

Tänk på att i dessa corona-tider visa respekt för övriga deltagare på årsstämman, vi sprider ut oss i lokalen så att vi inte sitter alltför nära varandra!

Välkomna!

2020-03-30
Ormsjöortens FVOF kallar till fiskestämma fredagen den 3/4 2020, kl 18.30 på ICA Ormsjödalen.

Motioner till fiskestämman skall vara ordförande Reinhold Henriksson, Västra Ormsjö 100, 91791 Dorotea, skriftligen tillhanda senast den 2/4 2020.

Tänk på att i dessa corona-tider visa respekt för övriga deltagare på årsstämman, vi sprider ut oss i lokalen så att vi inte sitter alltför nära varandra!

Vi ser gärna att även icke fiskerättsägare kommer på mötet.

Välkomna!

2019-05-24
Fiskeförbud råder i Långtjärn, Skarpabborrtjärn och Laxtjärn tom 19/6 2019 pga. utplantering av fisk.

2019-03-10
Ormsjöortens FVOF kallar till fiskestämma fredagen den 5/4 2019, kl 18.00, ICA Ormsjödalen. Motioner till fiskestämman skall vara ordförande Reinhold Henriksson, Västra Ormsjö 100, 917 91 Dorotea, skriftligen tillhanda senast den 29/3 2019. Vi ser gärna att även icke fiskerättsägare kommer på mötet. Välkomna!

2018-06-11
Fiskeförbud råder i Långtjärn, Skarpabbortjärn och Laxtjärn tom 21/6 2018 pga utplantering av fisk.

2018-06-10
Det finns nu även möjlighet att köpa fiskekort via iFiske. Se mer info på deras sida.

iFiske

2018-03-06
Den årliga fiskestämman för Ormsjöortens FVOF hålls söndag den 25/3 kl. 18.00 på ICA Ormsjödalens aktivitetsrum. Välkomna! /Styrelsen

2017-06-22
Fiskeförbud råder i Skarpabbortjärn och Långtjärn från och med 28 Juni till 12 juni 2017 pga utsättning av fisk.

2017-04-09
Årets fiskestämma hölls den 31/3. För uppdaterade fiskebestämmelser se fiskekort.

2017-03-12
Den årliga fiskestämman för Ormsjöortens FVOF hålls Fredag den 31/3 kl. 18.00 på ICA Ormsjödalens samlingsrum. Välkomna! /Styrelsen

2016-05-29
Fiskeförbud råder i Skarpabbortjärn, Långtjärn och Laxtjärn tom 23 Juni 2016 pga. utplantering av fisk.

2016-04-08
Årets fiskestämma hölls den 8/4. För uppdaterade fiskebestämmelser se fiskekort.

2016-04-08
Fiskeräkning har skett vid fiskvandringsvägen. Läs mer under fisktrappa.

2016-03-18
Den årliga fiskestämman för Ormsjöortens FVOF hålls Fredag den 8/4 kl. 18.00 på ICA Ormsjödalens samlingsrum. Välkomna! /Styrelsen

2014-03-10
Den årliga fiskestämman för Ormsjöortens FVOF hålls Fredagen den 21/3 kl. 18.00 på ICA Ormsjödalens samlingsrum. Mer info kommer efter stämman. Välkomna! /Styrelsen

2013-10-22
Skarpabbortjärn och Långtjärn är åter öppna för fiske. Trevlig fiske!

2013-10-10
Fiskeförbud råder i Långtjärn och Skarpabbortjärn tom 20 oktober 2013 pga utplantering av fisk.

2013-06-07
Skarpabbortjärn och Långtjärn är åter öppna för fiske. Trevlig försommarfiske!

2013-05-24
Fiskeförbud råder i Långtjärn och Skarpabbortjärn tom 7 Juni 2013 pga utplantering av fisk.

2013-03-10
Den årliga fiskestämman för Ormsjöortens FVOF hålls Söndagen den 24/3 kl. 16.00 på ICA Ormsjödalens samlingsrum. Mer info kommer efter stämman.

2012-05-31
Fiskeförbud råder i Långtjärn och Skarpabbortjärn tom 10 Juni 2012 pga utplantering av fisk. Trevligt sommarfiske!

2012-03-11
Den årliga fiskestämman för Ormsjöortens FVOF hålls Söndagen den 25/3 kl. 16.00 på ICA Ormsjödalens samlingsrum. Mer info kommer efter stämman.

2011-06-30
Fiskeförbud råder i Skarpabborrtjärn och Långtjärn tom 2011-07-09 pga utsättning av fisk. Från och med 2011-07-10 får högst tre fiskar fångas per dygn och fiskare. Gäller innehavare av dygnskort, årskort och fiskerättsbevis. Tillsyn kommer att ske.

2011-05-28
Fiskeförbud råder i Skarpabborrtjärn och Långtjärn tom 2011-06-10 pga utsättning av fisk. Efter 2011-06-10 får högst tre fiskar fångas per dygn och fiskare. Gäller innehavare av dygnskort, årskort och fiskerättsbevis. Tillsyn kommer att ske.

2011-03-29
På den årliga fiskestämman för Ormsjöortens FVOF beslutades att några av de fiske förbud som tidigare gällt skulle tas bort. De förbud som nu gäller hittar ni under rubriken Fiskekort. På stämman fastställdes även den nya styrelsen, se detta under fliken kontakt. I övrigt kommer vi att plantera ut fisk i några av våra tjärnar under verksamhetsåret 2011, fiskeförbud kommer då att gälla, detta kommer att meddelas när det blir aktuellt. För protokoll från årsmötet, kontakta ordförande Reinhold Henriksson eller vice ordförande Björn Forssgren.

2011-03-17
Den årliga fiskestämman för Ormsjöortens FVOF hålls fredagen den 18/3 kl. 19.00 på Fd. skolan i Västra Ormsjö. Mer info kommer efter stämman.

2010-03-23
Den 21/3 hölls den årliga fiskestämman för Ormsjöortens FVOF. Stämman beslutade att det nätförbud som funnits för Ormsjön samt Långseleån under tiden 15/8 - 15/4 skall upphöra. Därefter avgick hela den sittande styrelsen med omedelbar verkan. Ny styrelse gick ej att tillsätta under fiskestämman. Till kontaktperson med uppdrag att finna lösning på den uppkomna situationen utsågs Åke Paulsson, Lövstrand, tel. 0942-20011.

2010-03-01
Ormsjöortens FVOF kallar till fiskestämma söndagen den 21/3 2010, kl 13.00, Folkets Hus, Ormsjö. Motioner till fiskestämman skall vara ordförande Lennart Östman, Östra Ormsjö 33, 917 91 Dorotea, skriftligen tilhanda senast den 18/3 2010.
Vi ser gärna att även icke fiskerättsägare kommer på mötet.
Vi bjuder på fika! Välkomna!

2009-04-06
Den 29/3 hölls den årliga fiskestämman för Ormsjöortens FVOF. För att vidmakthålla och förbättra det goda fisket i området för framtida generationer beslutades om ett antal nya fiskeregler. Det beslutades även att införa ett nytt pris på årskort. Styrelsen kvarstår för kommande år. För protokoll från årsmötet, kontakta ordförande Lennart Östman.

2009-03-08
Ormsjöortens FVOF kallar till fiskestämma söndagen den 29/3 2009, kl 13.00, Folkets Hus, Ormsjö. Alla val är förberedda. Motioner till fiskestämman skall vara ordförande Lennart Östman, Östra Ormsjö 33, 917 91 Dorotea, skriftligen tilhanda senast den 20/3 2009. På fiskestämman kommer nya fiskeregler att diskuteras.
Vi ser gärna att även icke fiskerättsägare kommer på mötet.
Vi bjuder på fika! Välkomna!

2009-01-06
Ny fiskekortsförsäljare i Högland från den 1 januari 2009 är Per Ersson. Se fiskekort för mer info.

2009-01-06
Nytt pris på fiskerättsbevis från den 1 januari 2009 är 50 kr.

Foto Avtackning
Ulf Sjögren avtackas av ordförande Lennart Östman
2008-03-29
Den 16 mars hölls den årliga fiskestämman i Ormsjö. Ingalill Persson valdes som ny sekreterare, i övrigt kvarstår fjolårets styrelse för kommande år. Föreningen framför sitt tack till Ulf Sjögren för det arbete han utfört under sin tid som sekreterare i styrelsen. Ny tidsperiod för sikfiske i Boselet gäller redan för detta år och är nu tillåtet från den 15/10 -- 31/10. Protokoll från mötet finns tillgängligt hos ordförande Lennart Östman, se kontakter.

2008-02-27
Söndagen den 1:a mars 2008 hävs fiskeförbudet i Skarpabborrtjärn. Ormsjöortens FVOF kan därmed hälsa alla välkomna till ett spännande och förhoppningsvis lyckat vinterfiske. Samma fiskekortspriser som tidigare gäller.

2008-02-27
Ormsjöortens FVOF kallar till fiskestämma söndagen den 16/3 kl 13.00, Folkets Hus, Ormsjö. Alla val är förberedda. Motioner till fiskestämman skall vara ordförande Lennart Östman, Östra Ormsjö 33, 917 91 Dorotea, skriftligen tillhanda senast den 12/3 2008.
Styrelsen
2007-10-02
Fiskeförbud gäller i Skarpabborrtjärn från och med 2007-10-01 -- tillsvidare pga. inplantering av fisk. Frisläppande kommer att meddelas i kommande annonsering.

2007-07-29
Ny fiskekortsförsäljare i Högland, Höglands Fisk, 0942-41122.

2007-06-14
Vi kommer att göra inplantering av fisk i två av våra fiskevatten varför följande fiskeförbud gäller.

Långtjärn Fiskeförbud gäller under tiden 2007-06-15 -- 2007-07-13. Fiske är således tillåtet från och med den 14 juli 2007.

Selestjärnen/Fiskecampen Fiskeförbud gäller under tiden 2007-06-15 -- 2007-06-21. Ni är med andra ord välkomna till Ett trevligt midsommarfiske i naturskön miljö från och med den 22 juni 2007.

Samma fiskekortspriser som tidigare gäller.

Foto Harrfena
2007-04-19
I slutet av mars hölls den årliga fiskestämman i Ormsjö. Fjolårets styrelse omvaldes för kommande år. Protokoll från mötet finns tillgängligt hos ordförande Lennart Östman, se kontakter.

2007-03-20
En ny fiskekortsförsäljare, Rune Johansson, finns nu i Högland.

2007-03-04
Ormsjöortens FVOF kallar till fiskestämma torsdagen den 29/3 kl 18.00, Folkets Hus, Ormsjö. Alla val är förberedda. Motioner till fiskestämman skall vara ordförande Lennart Östman, Östra Ormsjö 33, 917 91 Dorotea, skriftligen tillhanda senast den 25/3 2007.
Styrelsen
2007-01-03
Fiskekortspriser samt fiskebestämmelser är nu uppdaterade för 2007. Ormsjöortens FVOF tackar för det gångna året och hoppas på ett gott fiskeår 2007!

2006-09-24
Fisktrappan är nu färdig vilket har öppnat den nya fiskvandringsvägen från Bellvikssjön upp till Ormsjön. Denna trappa ökar möjligheterna för ett ännu bättre fiske inom Ormsjöortens FVO i framtiden!

2006-05-16
Ny fisk ska sättas in i Selestjärn/Fiskecampen och Skarpaborrtjärn. Därför råder fiskeförbund från och med 2006-05-22 till och med 2006-06-22 i bägge tjärnarna.

2006-04-26
Den 28/3 2006 hölls den årliga fiskestämman i Ormsjö. Protokoll från mötet finns tillgängligt hos ordförande Lennart Östman, se kontakter.

2006-04-26
I Ormsjöns utlopp mot Bellvikssjön och Rörströmssjön byggs just nu en fiskvandringsväg förbi Ormsjödammen. När trappan är klar hoppas man att förbättra möjligheterna till mer lekfisk i Långselån genom den nya vandringsvägen. Mer information här.